به داشته هایتان بیاندیشید...

همیشه در زندگی به نیمه ی پر زندگیتون فکر کنید

به داشته هایتان بیاندیشید و از آن لذت ببرید...!

/ 64 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ღصداقت پیشهღ

کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوار مهربانی تک نبود کاش بر لوحی که بر جای دل است واژه تلخ خیانت حک نبود

ღصداقت پیشهღ

سالهاست که از جزیره ای متروک نامه ای را در بطری روانه آبهای عالم کرده ام اگر کسی عاشق باشد می تواند کلماتم را بخواند به هر زبانی در هر سرزمینی ... گاهی فکر می کنم کسی می آید و با همان شیشه برایم شراب می آورد ... { عمران صلاحی }

فاطمه زهرا

سلام خیلی قشنگ بود اگه با تبادل لینک موافق بودین لینک کنید شما لینک شدید

سپیده

گـــــــل گفتی ... دقیقا همینطوره [تایید]

هزاران گنج

سلامتی و شادی برات ارزو میکنم. پست جالبی نوشتی. ممنون واقعا زیبا بود[گل]

سنگاچینی

ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ : 1 - ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد. 2 - ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزﻩ روﺑﺮو ﺷﻮﻳﺪ و ﻋﺎدات روزﻣﺮﻩ را ﺑﺸﮑﻨﻴﺪ. 3 - هر روز ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﯼ را ﺻﺮف ﻣﺮور ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ. 4 - ﭘﻴﺶ از ﻳﮏ دﻳﺪار ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻬﻢ، ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

س

زیباست

ღصداقت پیشهღ

بسیار زیبا بود انسان گاهی چنان غرق نداشته هایش می شود که داشته هایش را هم از دست میدهد

امیدسرگردان

گاهی باید بی رحم بود نه با دوست نه با دشمن بلکه با خودت و چه بزرگت میکند آن سیلی که خودت میزنی به صورتت

ارسال نظر به وبلاگها

سلام دوست عزيز وبلاگتو ديدم از چند تا از مطالبت خوشم اومد عالي بود. خوشحال ميشم به من هم سر بزني. http://www.wspam.ir