/ 6 نظر / 6 بازدید
وحید53

بهشت را به بها دهند نه بهانه

یاسر

برای یوسف شدن باید قید زلیخاها را زد! عزیز خــــــــــدا شدن بها دارد...!

شاپرک

دلت را به هرکسی نسپار این روزها مردم از سپرده بهره میخواهند [گل]

saba

بودن با کسی که دوستش نداری ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج است پس اگر همچون خود نیافتی همچون خدا تنها باش . . .

شادی

ای انسان، قدر خود را بدان؛ به حدی گرانی، که فقط خدا توان خریدت را دارد؛ پس خود را به قیمت حسرتی تلخ، به تاراج مده ...! [قلب]