/ 20 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گندم

هیچ ماشینی به مقصدِ تو نمی رساندَم. مسافرکِش ها هم فهمیده اند خیالی بیشْ نبوده ای! حرف میزنی اما تلخ محبت می کنی ولی سرد چه اجباری است دوست داشتن من

گندم

ســـهـم “مـــ ـــن” از “تـــو” عشـــق نیــــــست ، ذوق نیــــــست ، اشتیـــاق نیــست همـــان دلتنــ ـ ـــگیٍ بی پــایــانی ســت که روزها دیوانـــه ام می کنـــ ـ ـــد

گندم

کاش باران بگیرد ... کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند و من همه ی دلتنگیهایم را رویش "ها" کنم و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم ... و خلاص...

گندم

ب ا کسی که دوسش داری : فیلم نبین آهنگ گوش نده به پیاده روی نرو خلاصه خاطره نساز ! وقت نبودنش می فهمی چی میگم ...

گندم

بیست طبقه لاف بزرگی است برای مردن ؛ کافی است ازایوان یک خاطره پایین بپری … به سلامتی خودمون که خوبیم ولی بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه

گندم

گاهیـ وقتـــا یهـ " نفـــر " باعثـ میـ شهـ کهـ حسـ کنیــ چیزیـ کهـ تـــو رو رویــ زمینـ نگهـ داشتهـ ... جاذبهـ یـ زمینـ نیستــ ...!!!

گندم

گــاهے خــیـــال مــے ‌کــنــم خــدا روےِ لــحــظـﮧ‌هـــایــش قـــیــمـت گــذاشــتـــﮧ اســت ... خــیــلــے از شــب‌هــا ارزانــےِ خـــودش ! امـــآ...یــک شـب‌هـایــے هـســت کــﮧ بــراے مــטּ زیــادے گــراטּ تــمــام مـے ‌شـود!

محبت

اگر روزی تصمیم به محاسبه ثروتت گرفتی ؛ پولهایت را مشمار ! کافی است قطره اشکی بر گونه ات بریزی ... تعداد دستانی که آن را پاک می کنند ؛ ثروت توست ... !!! خورشید مهربان

saba

این دو نکته را به خاطر داشته باشید: هرچقدر احساس گناه داشته باشید، گذشته تغییر نمیکند و هرچقدر استرس داشته باشید آینده عوض نمیشود . . .