صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

ازاین پس...
نویسنده : یک دوست - ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٤
 

 

اینجا به سراغ ِمن اگر می آیید ،

با کاسه ی دل ، به شوقِ باران آیـید!

طوری که مبادا تو بیایی با چتــ ــ ـــ ــر ،

زیر آســـــــمان ِ بارانــــــی ِ روح و دل من...