صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

حس باارزش بودن
نویسنده : یک دوست - ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٥
 

هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت کنید

خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد،

آن هم از جاهایی که اصلاً انتظار ندارید.

شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت خواهید شد

که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید !!!