صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

هرچه می خواهد بچرخد
نویسنده : یک دوست - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۳
 
گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو
نیست...
باید بنیشینی و نظاره کنی ...

اما "مرکــــــــــــــــز" را
که درست انتخاب کرده باشی، "دلت قرص باشد"...

دیگر هر چه می خواهد بچرخد
...
*ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ راضیه مرضیه