صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

حرفها دارم اما...
نویسنده : یک دوست - ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
 

حرفهادارم اما......بزنم یانزنم؟؟
با توام با تو خدارا!بزنم یا نزنم؟؟

همه ی حرف دلم باتو همین است که دوست
چه کنم؟حرف دلم رابزنم یا نزنم؟؟!

عهدکردم دگر از قول وغزل دم نزنم
....زیر قول دلم آیا بزنم یانزنم؟؟

گفته بودی که به دریا نزنم دل اما
کو دلی تا به دریا بزنم یا نزنم؟؟

از ازل تا به ابد پرسش آدم اینست:
دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم؟؟؟

به گناهی که تماشای گل روی تو بود
خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم؟؟

دست بر دست همه عمر در این تردیدم:
بزنم یا نزنم؟ها؟بزنم یا
نزنم؟؟