صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

موفقیت یعنی...
نویسنده : یک دوست - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۳٠
 
موفقیت یعنی: از مخروبه های شکست،کاخ پیروزی ساختن.
موفقیت یعنی: از ناممکن ها،ممکن ساختن.
موفقیت یعنی: همیشه جانب حق را نگاه داشتن.
موفقیت یعنی: با آرامش زیستن.
موفقیت یعنی: ناکامی ها را جدی نگرفتن.
موفقیت یعنی: از تجارب انسان های موفق درس گرفتن.
موفقیت یعنی: اشتباه را پذیرفتن و تکرار نکردن آن.
موفقیت یعنی: با شرایط مختلف خود را وفق دادن.
موفقیت یعنی: تکیه گاه بودن برای دیگران.
موفقیت یعنی: قدردان بودن.
موفقیت یعنی: خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها.
موفقیت یعنی: خندیدن به آنچه دیگران مشکلش می پندارند.
موفقیت یعنیتوانایی دوست داشتن.
موفقیت یعنیعاشق زندگی بودن.
موفقیت یعنیصبور بودن.
موفقیت یعنیحفظ خونسردی در شرایط دشوار.
 
 
منبع:وبلاگ "خدا روانشناس عالم"