صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

روزگارشیرین
نویسنده : یک دوست - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٠
 

به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید
 
 و نان شادمانی قسمت کنید .
 
 به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ،
 
 سپیده می دمد و جان تازه می شود.
 
 جبران خلیل جبران