صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

...ومن هوای تودارم.
نویسنده : یک دوست - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٦
 

هوا هوای لطیفی است

طراوت است وترنم 

وشبنم است وشقایق

هوای همهمه دارند ابروتندروباران 

هوای زمزمه دارند بید وبادوبنفشه

ومن هوای تو دارم.