صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

حسی به پاکی قطره های باران
نویسنده : یک دوست - ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٤
 

چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی…


یکی که بهش اعتماد داری …
بهت اعتماد داره …


از دلتنگی هاش برات میگه …
از دلتنگی هات براش میگی …


آروم میشه …
آروم میشی …


حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه …
حسی که مثل قطره های باران پاکه…