صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

قلبها راباید به بارون سپرد...
نویسنده : یک دوست - ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٤
 

 

قلب ها را نمی توان به آدم ها سپرد ، آدمها سختند ..!!

قلب ها را باید به بارون سپرد ، بارون هرگز بی وفا نخواهد شد 

زیر بارون مهربانی ، مهربانی چشم ها را می توان احساس کرد.

و ترنم صدای عشق را می توان شنید ...

زیر بارون می توان ستاره شدن را باور کرد و آنها را چید .

زیر بارون ، زمین را آسمانی دیدم با وسعتی از عشق ...