صدای دوست

گفتن از دوست چه دیدی که چنان مسروری؟گفتم ازدوست همین بس که زما یادکند.

» ۱۳٩٥/۱/۳۱ :: ۱۳٩٥/۱/۳۱
» ......... :: ۱۳٩٤/۱۱/٢
» دلم گرفته... :: ۱۳٩٤/٧/٦
» .......... :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» بخشیدن :: ۱۳٩٤/٥/٩
» ........!!! :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» غم وشادی :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» نسیم باش :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» دل آرام :: ۱۳٩٤/٢/۱٦
» امام علی(ع) :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» آغازی دوباره :: ۱۳٩٤/٢/٧
» زندگی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» دوست :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» ... :: ۱۳٩۳/۱٢/٧
» عمر :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» دلبستگی!!! :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» یه حقیقت! :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» امید :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» بغض :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» دعا :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» سکوت :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» آسوده زیستن. :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» خودت باش! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» تو... :: ۱۳٩۳/۱۱/٩
» دوست داشتن! :: ۱۳٩۳/۱۱/٩
» **حرف دل** :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» تغییر! :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» قدرت کلمات. :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» به فرزندانتان بیاموزید. :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» وقت بگذارید! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» آیا خداوند برای بندگانش کافی نیست؟! :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» در کلاس درس خدا... :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» دعای خیر. :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» آرام که باشی.. :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» فامیل دور :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» می خواهم بدانم...!!! :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٧
» پنج قانون برای داشتن یک زندگی شاد :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» خدای من... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» کاش یاد میگرفتیم! :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» فقط چروک می شوید! :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» ماجرای زندگی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» اندکی تأمل کنیم... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» "محبوبترینم دوستت دارم" :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» تقصیر فاصله نیست! :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» ایا می دانید... :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» محبت... :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» مهربانی... :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» ...!!! :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» یلدا مبارک... :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» خدایا ...! :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» کمی با من مهربانترباش! :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» ... :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» کاش خداصبرمیکرد!! :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» زندگی... :: ۱۳٩۳/٩/۸
» ... :: ۱۳٩۳/٩/۸
» قصه ی دل :: ۱۳٩۳/٩/۱
» ای کاش... :: ۱۳٩۳/٩/۱
» دوست واقعی :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» گاهی... :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» خواستن یا نخواستن؟مسأله اینست! :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» چهار چیز را زندگیت نشکن!!! :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» آرامش ، آرامش می آورد. :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» فرش دلم... :: ۱۳٩۳/۸/۱٤
» خانه دوست کجاست؟ :: ۱۳٩۳/۸/۱٤
» یاحسین. :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» برادری به تعداد نیست... :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» علت بوی سیب حرم امام حسین چیست؟ :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» منظره ی زندگی :: ۱۳٩۳/۸/۸
» موفقیت یعنی... :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» دلتنگ محرمم. :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» 5 نکته ی فراموش نشدنی! :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» خدایا... :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» همدلی. :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» وچه سخت است...! :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» اسیر افکارت نشو...! :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» خدایا... :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» هیچ کار خدا بی حکمت نیست! :: ۱۳٩۳/٧/٩
» التماس دعا. :: ۱۳٩۳/٧/۸
» هیچ چیز رابی جواب نگذار!!! :: ۱۳٩۳/٧/٧
» حضوروغیاب :: ۱۳٩۳/٧/٦
» در زندگی... :: ۱۳٩۳/٧/٥
» زمان....! :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» تبریک :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» هربار که می روی رسیده ای! :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» تبریک. :: ۱۳٩۳/٦/٥
» شهر... :: ۱۳٩۳/٦/٥
» خدایا... :: ۱۳٩۳/٦/۳
» آرزوی کافی. :: ۱۳٩۳/٥/٢٩
» بیاموزید... :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» ... :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» روزگارشیرین :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» به داشته هایتان بیاندیشید... :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» گریه بی سود. :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» وقتی چشم امیدتان به خدا باشد... :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» به نبودنش فکرکن... :: ۱۳٩۳/٥/۱٠
» ختم هفتگی صلوات. :: ۱۳٩۳/٥/٩
» طنز. :: ۱۳٩۳/٥/٧
» عیدسعیدفطرمبارک. :: ۱۳٩۳/٥/٦
» یادمان باشد.... :: ۱۳٩۳/٥/٥
» حقیقت اینه که... :: ۱۳٩۳/٥/٥
» ............ :: ۱۳٩۳/٥/٤
» تا اطلاع ثانوی تعطیل!!! :: ۱۳٩۳/٥/۱
» تبسم بعد ازگریه. :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» مرابسپار دریادت.... :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» خدایا... :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» گاهی مثل باران... :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» زندگی باید کرد... :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» باران نگاه های مسموم !!!!!!!! :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» جرعه ای ازآسمان. :: ۱۳٩۳/٤/٧
» آقااجازه! :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» ...ومن هوای تودارم. :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» حسی به پاکی قطره های باران :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» میلادگل نرگس مبارک. :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» آقای من! :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» شعری که ماندگارشد. :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» روز بارانی :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» خدایا... :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» نقش باران در حیات زمین و نشاط زمینیان :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» دوستانی به زلالی باران... :: ۱۳٩۳/۳/۸
» زیرباران :: ۱۳٩۳/۳/٥
» دلم گرفته... :: ۱۳٩۳/۳/۱
» نمیخوام چتردنیارو که توبارون احساسی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تلنگر... :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» باران-فریدون مشیری :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» تبریک :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» باران بی امان :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» عشق... :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» ماه من غصه چرا؟!!! :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» قلبها راباید به بارون سپرد... :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» معجزه ی باران بهاری در درمان افسردگی :: ۱۳٩۳/٢/٩
» روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران :: ۱۳٩۳/٢/٥
» قطره ها در انتظار توأند... :: ۱۳٩۳/٢/۳
» حسن باران :: ۱۳٩۳/٢/٢
» مادر باران مهربانی :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» یادمان نیست.... :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» دلتنگم :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» آرزوهایت را برآورده میکند... :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» همچوباران... :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» درسمت توأم... :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» آسمان رعدی زد... :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» ازاین پس... :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» زیاد خوب نباش!!! :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
» ریاضی زندگی :: ۱۳٩۳/۱/٩
» عینک مهربانی :: ۱۳٩۳/۱/٦
» عشق خدا... :: ۱۳٩۳/۱/۳
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» بهارمی آید... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» چهارشنبه سوری مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» وقتی طبیعت بوم نقاشی شود! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» زندگی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» تبر و درخت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» سخت ترین آزمون!!! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» خداوندا... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» وقت و فرصت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» چای با طعم خدا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» مهربانی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» اشتباه... :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» گاهی دلت ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» سه توصیه آسان و کوتاه برای داشتن بهترین زندگی :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» بایدیادبگیریم... :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» حس باارزش بودن :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» هرچه می خواهد بچرخد :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» عجیب ترین خطای دید سال! :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» گاهی... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» هنرفاصله ها :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» حرفها دارم اما... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» وای باران... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» دلم تنگ شده... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» صداقت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» داستان عشق و ثروت و موفقیت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» شادی را هدیه کن... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» بیا مهدی... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» بهترین دوست :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» رازماندن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» نه عقل ماند و نه هوشم... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» لنگه های در... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» کلید اشک :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» روز بیست و دوم بهمن مبارک :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» هرگز.... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» فکر مثبت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» دل... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» خداگوید... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» هیچکس کامل نیست :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» روزهای خوب خواهند امد... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» خدا :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» ظاهر زیبا :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠